Κατηγορία C1+E

Κατηγορία C1+E

Η κατηγορία C1E μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών και και απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας C1.
Με την απόκτηση της κατηγορίας C1E, δικαιούστε να οδηγήσετε Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας C1 και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg, και σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο όχημα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3.500 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg.

Κατηγορία C1+E

Η κατηγορία C1E μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών και και απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας C1.
Με την απόκτηση της κατηγορίας C1E, δικαιούστε να οδηγήσετε Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας C1 και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg, και σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο όχημα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3.500 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg.

Η κατηγορία C1+E

μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών και και απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας C1.

Δικαιολογητικά

  • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  • 4 Φωτογραφίες (τύπου Διαβατηρίου)
  • ΑΦΜ

Με την απόκτηση της κατηγορίας C1+E

δικαιούστε να οδηγήσετε:

Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας C1 και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg, και σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο όχημα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3.500 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg.

 

Μοιράσου το, η γνώση πρέπει να διαχέεται.......Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin