Αντίγραφο ειδικής Άδειας Οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΧΙ)

Το ταξί είναι ένα όχημα δημόσιας μεταφοράς, συνήθως επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο μεταφέρει επιβάτες στον ακριβή προορισμό που επιθυμούν, σε αντίθεση με τα μαζικά μέσα μεταφοράς, τα οποία κινούνται σε προκαθορισμένες διαδρομές.

Για να αποκτήσετε την ειδική άδεια οδηγού ταξί πρέπει να έχετε δίπλωμα Β κατηγορίας, να γνωρίζετε την ελληνική γλώσσα και να είστε τουλάχιστον 21 ετών.

Η ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ ανανεώνετε χωρίς εξετάσεις, κάθε πέντε (5) έτη, με ιατρικές εξετάσεις και έλεγχο του ποινικού μητρώου.Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που περάσει πενταετία από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας και δεν έχουν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης και τα πλήρη δικαιολογητικά, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος ανταποκριθεί με επιτυχία στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος καταβάλει το πενταπλάσιο του παραβόλου που υποβάλλεται για την απόκτησή της, ήτοι 250 ευρώ.

Για την ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ χορηγείτε αντίγραφο στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Λόγω φθοράς
  • Λόγω απώλειας
  • Λόγω κλοπής

Δικαιολογητικά

  • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  • 4 Φωτογραφίες (τύπου Διαβατηρίου)
  • ΑΦΜ
  • Βιβλιάριο Υγείας
  • Γενικές Εξετάσεις Αίματος
  • Ακτινογραφία Θώρακος
  • Καρδιογράφημα

Με την απόκτηση της κατηγορίας D1

δικαιούστε να οδηγήσετε:

Αυτοκίνητα (λεωφορεία) που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά μέχρι 16 επιβατών, εκτός του οδηγού, μέγιστου μήκους 8 m. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

 

Μοιράσου το, η γνώση πρέπει να διαχέεται.......Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin