Επέκταση ειδικής Άδειας Οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΧΙ)

 Το ταξί είναι ένα όχημα δημόσιας μεταφοράς, συνήθως επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο μεταφέρει επιβάτες στον ακριβή προορισμό που επιθυμούν, σε αντίθεση με τα μαζικά μέσα μεταφοράς, τα οποία κινούνται σε προκαθορισμένες διαδρομές.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα κατά νόμο οριζόμενα δικαιολογητικά, και ενημερώνεται για την ημερομηνία διεξαγωγής της ειδικής γραπτής εξέτασης στα τοπικά θέματα της Περιφερειακής Ενότητας όπου θα γίνει η επέκταση της ισχύος της ειδικής άδειας οδήγησης. έπεται της ημερομηνίας επιτυχούς συμμετοχής στην ειδική γραπτή εξέταση σε τοπικά θέματα της Περιφερειακής Ενότητας όπου ζητείται να γίνει η επέκταση της ισχύος της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.

Επέκταση ειδικής Άδειας Οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΧΙ)

Η επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει ο νέος τόπος εργασίας, και ενημερώνεται για την ημερομηνία διεξαγωγής της ειδικής γραπτής εξέτασης στα τοπικά θέματα της Περιφερειακής Ενότητας όπου θα γίνει η επέκταση της ισχύος της ειδικής άδειας οδήγησης.

Δικαιολογητικά

  • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  • 2 Φωτογραφίες (τύπου Διαβατηρίου)
  • ΑΦΜ
  • Άδεια οδήγησης
  • Ειδική άδεια ΤΑΧΙ

Με την επέκταση της ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)

 

δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας που τη χορήγησε και την επέκτεινε.

Μοιράσου το, η γνώση πρέπει να διαχέεται.......Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin