Κατηγορία D΄

Κατηγορία D+E

Η κατηγορία DΕ μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 24 ετών ή σε ηλικία 21 ετών με την επιφύλαξη των διατάξεων περί χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας C.
Με την απόκτηση της κατηγορίας DΕ, δικαιούστε να οδηγήσετε Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία D και από ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.

Κατηγορία D+E

Η κατηγορία DΕ μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 24 ετών ή σε ηλικία 21 ετών με την επιφύλαξη των διατάξεων περί χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας C.
Με την απόκτηση της κατηγορίας DΕ, δικαιούστε να οδηγήσετε Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία D και από ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.

Η κατηγορία D+Ε

μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 24 ετών ή σε ηλικία 21 ετών με την επιφύλαξη των διατάξεων περί χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας C.

Δικαιολογητικά

  • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  • 4 Φωτογραφίες (τύπου Διαβατηρίου)
  • ΑΦΜ

Με την απόκτηση της κατηγορίας D+Ε

δικαιούστε να οδηγήσετε:

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία D και από ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.

Μοιράσου το, η γνώση πρέπει να διαχέεται.......Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin