Κατηγορία D΄

Κατηγορία D1

Οχηματα για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού με ρυμουλκούμενο έως max: 750kg. Πρέπει να είστε άνω των 21 ετών.

Η κατηγορία αυτή σας δίνει την δυνατότητα να εργαστείτε ώς οδηγός σε λεωφορεία όλων των τύπων. Η σχολή μας αναλαμβάνει την εκπαιδευση και εξεταση σας σε αυτήν την κατηγορία. Επισεις προεραιτικά μπορείτε να αποκτήσετε και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Κατηγορία D1

Οχηματα για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού με ρυμουλκούμενο έως 750kg.

Πρέπει να είστε άνω των 21 ετών.Η κατηγορία αυτή σας δίνει την δυνατότητα να εργαστείτε ώς οδηγός σε λεωφορεία όλων των τύπων. Η σχολή μας αναλαμβάνει την εκπαιδευση και εξεταση σας σε αυτήν την κατηγορία. Επισεις προεραιτικά μπορείτε να αποκτήσετε και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Η κατηγορία D1

μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 21 ετών και απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.

Δικαιολογητικά

  • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  • 4 Φωτογραφίες (τύπου Διαβατηρίου)
  • ΑΦΜ
  • Βιβλιάριο Υγείας
  • Γενικές Εξετάσεις Αίματος
  • Ακτινογραφία Θώρακος
  • Καρδιογράφημα

Με την απόκτηση της κατηγορίας D1

δικαιούστε να οδηγήσετε:

Αυτοκίνητα (λεωφορεία) που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά μέχρι 16 επιβατών, εκτός του οδηγού, μέγιστου μήκους 8 m. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

 

Μοιράσου το, η γνώση πρέπει να διαχέεται.......Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin