Η σχολή Π.Ε.Ι. μας είναι μία από τις καλύτερες και παλαιότερες σε όλη την Ελλάδα, για αυτό το λόγο έχει κερδίσει πάνω από το 85% την προτίμηση των οδηγών βαρέων οχημάτων στον Νομό Ροδόπης και την προτιμούν μάλιστα και οδηγοί όμμορων Νομών που εκτίμησαν το επίπεδο εκπαίδευσης μας.
Η σχολή μας πάντα παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών και ειδικότερα των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών (νόμοι, διατάγματα,αποφάσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες ΕΕ και σχέδια οδηγιών,στατιστικά στοιχεία, εξελίξεις σε θέματα τεχνολογίας, ασφάλειας, αντιμετώπισης κινδύνων κλπ). και επικαιροποιεί την διδακτέα ύλη της για τη μεταφορά της νέας γνώσης στους οδηγούς βαρέων οχημάτων ώστε αυτοί να είναι πάντα ανταγωνιστικοί στην δύσκολη αγορά εργασίας.
ΠΕΙ
zografos.scania x1207
zografos NEW.1

Σχολή Π.Ε.Ι.

Απόκτηση ή Ανανέωση ΠΕΙ φορτηγού ή λεωφορείου με περιοδική επιμόρφωση (κατάρτιση).

Οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας D (λεωφορείου) ή κατηγορίας C (φορτηγού) πριν από τις 10-9-2008 και 10-9-2009 αντίστοιχα αποκτούν το ΠΕΙ φορτηγού ή λεωφορείου αντίστοιχα, με περιοδική θεωρητική κατάρτιση χωρίς εξετάσεις.Το δικαίωμα αυτό το διατηρούν χωρίς κανέναν περιορισμό.Το ΠΕΙ έχει διάρκεια 5 έτη και ανανεώνεται με περιοδική επιμόρφωση (κατάρτιση)

Δικαιολογητικά

  • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  • 2 Φωτογραφίες (τύπου Διαβατηρίου)
  • ΑΦΜ (μόνο τον αριθμό)
  • Άδεια οδήγησης

Οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας κατηγορίας C1, C1Ε, C, CΕ  (φορτηγού) πριν από τις  10-9-2009  αποκτούν το ΠΕΙ εμπορυμάτων (φορτηγού), με περιοδική θεωρητική κατάρτιση (σεμινάριο) χωρίς εξετάσεις.Το δικαίωμα αυτό το διατηρούν χωρίς κανέναν περιορισμό.Το ΠΕΙ έχει διάρκεια 5 έτη και ανανεώνεται με περιοδική επιμόρφωση (κατάρτιση)

Οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας D1, D1Ε, D, DE (λεωφορείου) πριν από τις 10-9-2008 αποκτούν το Π.Ε.Ι. λεωφορείου αντίστοιχα, με περιοδική θεωρητική κατάρτιση (σεμινάριο) χωρίς εξετάσεις.Το δικαίωμα αυτό το διατηρούν χωρίς κανέναν περιορισμό.Το ΠΕΙ έχει διάρκεια 5 έτη και ανανεώνεται με περιοδική επιμόρφωση (κατάρτιση)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ

pei12356

pei35468685415

Μοιράσου το, η γνώση πρέπει να διαχέεται.......Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin