Σχολή Σ.Ε.ΚΑ.Μ.

Η σχολή Σ.Ε.ΚΑ.Μ. (Π.Ε.Ε.) είναι η μόνη σχολή που δραστηροποιείται στον Νομό Ροδοπης και παρέχει υπηρεσίες στους οδικούς μεταφορείς.Από το 2009 εκπαιδεύει υποψηφίους με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και τους οδηγεί με σίγουρο τρόπο στην επαγγελματική τους εξασφάλιση.Τα μαθήματα και οι εξετάσεις γίνονται στην Κομοτηνή.Η σχολή μας εκτός των μαθημάτων, αναλαμβάνει υπεύθυνα την συλλογή και την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών, καθώς και την παραλαβή των πτυχίων όλων των μαθητών μας.Τα μαθήματα και οι εξετάσεις γίνονται στην Κομοτηνή.Η σχολή μας εκτός των μαθημάτων, αναλαμβάνει υπεύθυνα την συλλογή και την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών, καθώς και την παραλαβή των πτυχίων όλων των μαθητών μας.
51a9d53eb619377483
BUS
1347800055-577739-0172175_www.nevseoboi.com.ua

Σχολή Σ.Ε.ΚΑ.Μ.

Το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας είναι μία από τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών. Η κατοχή του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας σου δίνει το δικαίωμα για την άσκηση καθηκόντων διαχειριστή μεταφορών σε μεταφορικές επιχειρήσεις.Υπάρχουν δύο πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας ένα για τις εμπορευματικές μεταφορές και ένα για τις επιβατικές μεταφορές.Η απόκτηση του πιστοποιητικού Π.Ε.Ε. προϋποθέτει την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και την επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Μεταφορών κάθε Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο.)

Μετά την ισχύ των κανονισμών 1071/2009, 1072/2009 και 1073/2009 δεν υπάρχει διαχωρισμός εθνικών και διεθνών μεταφορών και χορηγείτε μόνο ένα πιστοποιητικό που αφορά τις εθνικές και τις διεθνείς μεταφορές.

Μεταξύ των (τεσσάρων) προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση οδικών µεταφορέων παραµένει η απόδειξη της επαγγελµατικής επάρκειας τουλάχιστον ενός προσώπου, του καλούµενου ως “διαχειριστή µεταφορών” για κάθε µεταφορική επιχείρηση.
Προκειµένου για την απόδειξη της επαγγελµατικής επάρκειας και την απασχόληση ως διαχειριστή µεταφορών, είτε στις εµπορευµατικές είτε στις επιβατικές µεταφορές, ο κάθε ενδιαφερόµενος υποχρεούται, στην παρακολούθηση ενός συγκεκριµένου αριθµού ωρών κατάρτισης (30 για τις εθνικές µεταφορές συν 15 για τις διεθνείς µεταφορές) και ακολούθως στην επιτυχή εξέταση του.
Μετά από την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009, δεν προβλέπεται πλέον πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας (Π.Ε.Ε.) που να καλύπτει µόνο τις εθνικές µεταφορές, αλλά ενιαίο Π.Ε.Ε. που καλύπτει και τις εθνικές και τις διεθνείς µεταφορές.

Όσοι είχαν αποκτήσει πιστοποιητικό με προηγούμενες διατάξεις μπορούν να επεκτείνουν το πιστοποιητικό τους και σε διεθνείς μεταφορές.

Δικαιολογητικά

  • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  • 2 Φωτογραφίες (τύπου Διαβατηρίου)
  • ΑΦΜ
  • Άδεια οδήγησης
  • Τίτλος Σπουδών

Αφορά επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται στον τομέα μεταφοράς αγαθών-εμπορευμάτων (φορτηγά).

Ο χρόνος φοίτησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων είναι:

  • 45 ώρες διδασκαλίας για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων

Αφορά επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται στον τομέα μεταφοράς επιβατών (λεωφορεία).

Ο χρόνος φοίτησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων είναι:

  • 45 ώρες διδασκαλίας για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικών μεταφορέων επιβατών.
Μοιράσου το, η γνώση πρέπει να διαχέεται.......Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin